Reklamation och Ångerrätt

1. Reklamation

Kund har alltid tre års reklamationsrätt på varor inköpta i butik.

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt konsumentköplagen. Kund som önskar göra gällande fel i levererad vara ska så snart som möjligt efter att felet upptäckts kontakta butiken där varan köpts in.

Reklamationen måste göras inom skälig tid efter det att Kunden märkt eller borde ha märkt felet.

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer butiken där varan köpts in att kompensera kunden enligt gällande konsumentlagstiftning . Kompensation kan ex vis innebära en reparation av befintlig vara , en helt ny vara eller i vissa fall hävning av köpet och återbetalning av köpesumman. Vi strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att vi mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Vi förbehåller oss rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt Konsumentköplagen. Vid reklamationer följer vi alltid riktlinjer från Allmänna reklamationsnämnden (se www.arn.se). Mer information finns på www.konsumentverket.se.

2. Ångerrätt

Ångerrätten gäller inte för en vara som har tillverkats enligt kundens anvisningar eller som annars har fått en tydlig personlig prägel. I samband med en beställning av en sådan vara för vilken ångerrätt inte gäller får du som Kund tydlig information om detta. Exempel på när ångerrätten inte gäller är om kund beställt möbler såsom soffor , fåtöljer och sängar med personligt gjorda tygval.

3. Tillämplig lag och tvist

Vid eventuell tvist följer vi beslut från Allmänna reklamationsnämnden. Allmänna reklamationsnämnden nås antingen via hemsidan www.arn.se eller adress Box 174, 101 23 Stockholm. Du kan även klaga via EU:s online-plattform för tvistlösning som du når via http://ec.europa.eu/consumers/odr/.